🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
6 datasets gevonden
 • Onderwijs besturen financieel maart 2013

  Ministerie van OCW

  In dit bestand vindt u de namen van de besturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs die op 5 maart 2013 onder aangepast financieel toezicht staan. Ook treft u de namen aan van besturen in de BVE sector die 1 april 2013 onder aangepast financieel toezicht staan.

  ODS XLS
 • Onderwijs besturen kwaliteit 2012

  Ministerie van OCW

  In dit bestand vindt u de namen van besturen die op 1 september 2012 25 procent of meer zwakke scholen hadden en/of 10 procent of meer zeer zwakke scholen. Bij deze besturen is bovendien al langere tijd sprake van zwakke scholen. Indien een bestuur op 1 april 2013 verbeterd is, is dit eveneens aangegeven.

  ODS XLS