12 datasets gevonden
 • Kunstwerken Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  Alle in gemeente Amersfoort aanwezige artistieke kunstwerken.

  XLS
 • Openbare verlichting Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  Alle door de gemeente Amersfoort beheerde lichtinstallaties (lantaarpalen) in de openbare ruimte.

  CSV
 • Parken in Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  Gebieden in de gemeente Amersfoort die onder "mooi groen" vallen. Veelal betreft het hier parken.

  XML
 • Plaatsen met betaald- en vergunningparkeren in Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  Inventarisatie parkeercapaciteit gemeente Amersfoort in 2011 (gebieden binnenstad en daarbuiten). Inclusief aantallen vergunning-houders, gehandicapten en greenwheels parkeerplaatsen. (Excel tabblad per gebied, inclusief totaal)

  XLS
 • Strooiroutes Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  Strooiroutes zowel voor fiets- als autoverkeer in de

  gemeente Amersfoort.

  ArcGIS
 • Verblijfsobjecten Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  Alle in gemeente Amersfoort aanwezige adressen van

  verblijfsobjecten. Een VERBLIJFS-OBJECT is de kleinste

  binnen één of meer panden gelegen en voor woon-,

  bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte

  eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen

  afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of

  een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van

  goederenrechtelijke rechtshande-lingen en in

  functioneel opzicht zelfstandig is. (lig- en standplaatsen

  zijn niet meegenomen).

  CSV
 • Wijken in Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  Alle wijken van Amersfoort. Een wijk kan uit een of meer buurten bestaan.

  ArcGIS
 • Zonnescan Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  De geschiktheid van de daken van panden in de gemeente

  Amersfoort voor het plaatsen van zogenaamde pv-

  panelen (zonnepanelen). Het eerste gedeelte van de het

  bestand (kolom A-D) bevat adres gegevens van het pand.

  Het tweede gedeelte (kolom E-L) bevat de

  geschiktheidsklassen en zonnestraling (irradiatie). Voor elk pand is van elke klasse het dakoppervlak en de

  gemiddelde irradiatie over deze klasse voor dit pand

  aangegeven.

  XLS
 • Zoutkisten Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  Door de gemeente geplaatste zoutkisten, ten behoeve van gladheidsbestrijding in de gemeente Amersfoort.

  CSV