🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
244 datasets gevonden
 • Aquo domeintabellen service

  Informatiehuis Water

  Binnen de gegevensmodellering en gegevensuitwis­seling spelen de domeintabellen een centrale rol. Met ‘domein' wordt hier bedoeld: een reeks met mogelijke waarden van een gegevenselement in een database. Door de Aquo-domeintabellen juist toe te passen, kunnen gegevens uit verschillende databases worden gecombineerd. Alle Aquo-domeintabellen worden opgenomen in het systeem Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS). Domeintabellen in verschillende informatiesystemen kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met dit Aquo DS. Hierdoor wordt het gebruik van de juiste domeinwaarden in elk informatiesysteem heel makkelijk gemaakt.

  SOAP/XML
 • BAG42.nl API

  Stichting OpenGeo

  We love Google! Serving the web, and our geocoders, for quite some years. Especially their generic geocoding results fit the bill. However, for the more detailed requests, it might be better to integrate high quality, official data sources. We can think about building and address registration straight from the Dutch Land Registry Office or address information of local business directly connected to the chamber of commerce.

  REST/JSON
 • Baten en lasten HBO segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector hoger beroepsonderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Baten en lasten MBO segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Baten en lasten primair onderwijs segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector primair onderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Baten en lasten voortgezet onderwijs segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector voortgezet onderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Begroting en realisatie provincie Groningen

  Provincie Groningen

  Deze dataset bevat de begroting en realisatie (financiële verantwoording) van de provincie Groningen zoals die periodiek wordt aangeleverd aan het CBS in het Iv3-formaat. De Iv3-bestanden vanaf 2009 zijn te downloaden.

  CSV
 • Begroting gemeente Groningen

  Gemeente Groningen

  Detail informatie over de rekening 2012 en (actuele) begrotingen 2013 en 2014 op de verschillende beleidsvelden van de gemeente Groningen.

  CSV
 • Begrotingsstaten van het Rijk

  Ministerie van Financiën

  Een overzicht van uitgaven,verplichtingen en ontvangsten per artikel van de departementale begrotingen.

  CSV
 • Belastingkohier Haarlem 1887

  Het Kohier Haarlem 1887 bevat alle belastingplichtige huishoudens van Haarlem uit dat jaar. Behalve adres, naam, verteringsbedrag en belastingklasse is ook de gezinsomvang opgenomen.

  CSV
 • Bevolking Gemeente Ede 1647-1913

  Gemeente Ede

  Deze dataset bestaat uit gegevens van de gereconstrueerde persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1913 en bevat informatie over bijna 96.000 inwoners van de Gemeente Ede. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: achternaam, voornaam, tussenvoegsel en geboortedatum.

  CSV