329 datasets gevonden
 • Bomen, kaplijst gemeente Groningen

  Gemeente Groningen

  Bevat de locatie, de soort, diameter van die bomen die gekapt moeten, reden van kap en of ze vervangen gaan worden.

  CSV
 • Bos- en natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur provincie Groningen

  Gemeente Groningen

  Dit bestand bevat de natuurgebieden in de provincie Groningen, gelegen buiten de Ecologische Hoofdstructuur.

  Buiten de ecologische hoofstructuur zijn er nog vele gebieden in de provincie Groningen met kenmerkende en belangrijke natuurwaarden, zoals bossen en ook landbouwgronden. Gemeenten worden gevraagd om zich terughoudend op te stellen bij het toestaan van nieuwe ingrepen in gebieden met natuurwaarden buiten de EHS. In de provinciale Omgevingsverordening 2009 zijn voor de bestaande bos- en natuurgebieden buiten de EHS regels opgenomen om bij ruimtelijke ingrepen mitigerende maatregelen toe te passen en eventuele schade te compenseren (artikel 4.48). Deze dataset is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en de Omgevingsverordening 2009. Wijzigingen overgenomen op basis van Partiele herziening Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009.

  ArcGIS
 • Bouwvergunningen Gemeente Ede, 1903-1942

  Gemeente Ede

  Deze dataset bevat informatie over bouwaanvragen van de Gemeente Ede over de periode 1903 tot en met 1942. Het zijn gegevens over 10.963 bouwaanvragen met bijbehorende informatie zoals straatnamen, huisnummers, kadastrale gegevens etc.

  CSV
 • Braakliggende terreinen Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  Door de economische crisis zullen veel (soms al bouwrijpe) terreinen de komende jaren niet worden bebouwd. Het tijdelijk gebruik van deze braakliggende terreinen door initiatieven uit de samenleving wordt steeds meer onderwerp van maatschappelijke en bestuurlijke aandacht. Deze kaartviewer geeft de locatie van en nadere informatie over braakliggende terreinen in Amsterdam en Zaanstad. Planeigenaren (stadsdelen, projectbureau's, gemeente Zaanstad) hebben gegevens aangeleverd over de toestand van het terrein, de beschikbaarheid voor tijdelijke invulling en de contactpersoon waarmee initiatiefnemers contact kunnen opnemen. Ook is aangegeven of er al een (tijdelijke) invulling plaatsvindt of op korte termijn gepland is.

  ArcGIS
 • Buienradar weer API

  Buienradar.nl

  Deze weer API geeft de onder andere de temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting, luchtdruk, regen terug.

  De Buienradar API is slechts toegestaan voor niet-commerciƫle doeleinden. Gebruik voor mobiele toepassingen of commerciƫle doeleinden vereist toestemming van Buienradar.

  XML REST/XML