27 datasets gevonden
 • Middeleeuwse Verluchte Handschriften

  Koninklijke Bibliotheek

  Ruim 11.000 verluchtingen (illustraties en versieringen) uit 400 middeleeuwse handschriften.

  De set BYVANCK beschrijft elk van de 400 manuscripten. Voor elk handschrift zijn gegevens zoals vervaardiger, materiaal, taal, plaats van oorsprong, aantal folia, fysieke afmetingen en jaartal vastgelegd; het soort informatie dat u op deze pagina aantreft. Deze set vertegenwoordigd circa 15% van alle verluchte handschriften die momenteel in Nederland bewaard worden.

  De set ByvanckB bevat foto’s van de 11.141 afbeeldingen in deze 400 manuscripten. De bijgevoegde beschrijvingen van de afbeeldingen geven aan wat er te zien is: de afmetingen van de afbeelding, het soort verluchting, de vervaardiger, afgebeelde onderwerpen (volgens de Iconclass-indeling) etc. De verluchtingen zijn er in vele vormen: geschilderde miniaturen, tekeningen, gehistorieerde initialen, margescènes, etc.

  IMG RDF/DublinCore HTTP/XML/OAIPMH
 • Museumcollectie Rijksmuseum van Oudheden

  Rijksmuseum van Oudheden

  De collectiedata en -afbeeldingen van het Rijksmuseum van Oudheden zijn vrij beschikbaar voor hergebruik door ontwikkelaars onder een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (onder vermelding van: Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden).

  HTTP/XML/OAIPMH
 • Nationaal Archief – fotopersbureau Anefo

  Nationaal Archief

  Het Nationaal Archief stelt ruim 140.000 foto’s uit het archief van fotopersbureau Anefo ter beschikking.

  De set bevat een doorsnede van het Nederlandse politieke, maatschappelijke en culturele leven tussen 1959 en 1989. Al het grote en kleine nieuws uit de jaren zestig, zeventig en tachtig is door zijn fotografen vastgelegd. Alles zit er in, van groot nieuws zoals koninklijke huwelijken, politieke crises en Europees kampioenschappen tot heel klein nieuws zoals gekantelde vrachtwagens op de snelweg, volle stranden tijdens de eerste hittegolf van het jaar en de brandweer die een poes uit een brandend huis haalt.

  RDF/DublinCore XML HTTP/XML/OAIPMH
 • OpenStreetMap

  OpenStreetMap

  OpenStreetMap, kortweg OSM, is een project met als doel om vrij beschikbare en vrij bewerkbare landkaarten te maken. Sinds 5 jaar wordt wereldwijd informatie over straten, rivieren, grenzen, kroegen en gebieden verzameld en opgeslagen in een vrij toegankelijke database. Op basis van deze informatie worden toepassingen gebouwd, zoals kaartmateriaal en routeplanners. Iedereen kan er aan meewerken, het invoeren en aanpassen van de informatie steunt volledig op vrijwilligers.

  REST/XML
 • Polderreglementskaarten Zuid Holland 4.ZHPB2

  Nationaal Archief

  Bij de goedkeuring van de Polderreglementen door het Provinciebestuur van Zuid-Holland zijn in de periode 1857 – 1974 grenskaarten gemaakt van de polders en waterschappen. Van deze polder­reglements­kaarten werd door de provincie een afzonderlijk polderboek bijgehouden. In 1990 is het kaartenarchief van de Provincie Zuid-Holland overgedragen aan het Nationaal Archief. Deze polderreglementskaarten zijn gedigitaliseerd en op de website van GaHetNA te bekijken.

  HTTP/XML/OpenSearch
 • Portretfoto’s van geallieerde militairen die betrokken waren bij de bevrijding van Nijmegen

  Regionaal Archief Nijmegen

  Wie waren de bevrijders van Nijmegen? Dankzij een schenking van ‘Foto Verweij’ heeft het Regionaal

  Archief Nijmegen sinds 2000 de beschikking over 684 portretfoto’s van geallieerde militairen die

  betrokken waren bij de bevrijding van Nijmegen of die kort daarna in de stad verbleven. De bevrijders

  kregen daarmee een gezicht, maar nog geen naam.

  REST/JSON REST/XML SOAP/XML
 • Rijksmuseum open data set

  Rijksmuseum

  De Rijksmuseum Open Data Set is een set van ruim 111.000 objectenbeschrijvingen (metadata) en digitale beelden uit de collectie van het Rijksmuseum. De kunstwerken en gebruiksvoorwerpen in de set dateren van de oudheid tot de late Negentiende Eeuw en geven een goed beeld van de rijkheid, diversiteit en schoonheid van ons Nederlands erfgoed.

  Extra informatie staat op http://www.opencultuurdata.nl/?incsub_wiki=rijksmuseum

  RDF/DublinCore XML HTTP/XML/OAIPMH
 • Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries

  Koninklijke Bibliotheek

  Ruim 16.000 watermerken uit boeken die gedrukt zijn tussen 1450 en 1501 in de Lage Landen, het huidige Nederland en België.

  De Koninklijke Bibliotheek biedt met de dataset Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries (WILC) toegang tot 16.071 watermerken uit boeken die gedrukt zijn tussen 1450 en 1501 (zgn. incunabelen) in de Lage Landen, het huidige Nederland en België.

  De set WILC bestaat uit 16.071 afbeeldingen van watermerken afkomstig uit een van de 14.300 exemplaren van de 2.229 incunabel-edities die wereldwijd bewaard zijn gebleven (sommige zijn in meer dan één exemplaar overgeleverd). Er komen watermerken in voor uit boeken die zich nu verspreid over de hele wereld bevinden in bibliotheken, archieven en musea.

  De KB doet dit als open (cultuur)data: voor de metadata geldt een CC0-licentie, voor de individuele objecten (afbeeldingen van watermerken) geldt ook een CC0-licentie.

  IMG XML
 • Woningwaardekaart Amsterdam 2010

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  Bron via O+S: alle adrespunten waar in 2010 woningen (appartementen en eengezinswoningen) zijn verkocht, met attribuutwaarden voor de verkoopprijs en het aantal m2 -> dit geeft een prijs per m2.

  Bewerking DRO: interpolatie van de m2-prijs van adrespunten naar een gridkaart.

  PDF PNG