🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
610 datasets gevonden
 • Basisregistraties adressen en gebouwen

  Kadaster

  De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers.

  XML
 • Baten en lasten HBO segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector hoger beroepsonderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Baten en lasten MBO segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Baten en lasten primair onderwijs segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector primair onderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Baten en lasten voortgezet onderwijs segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector voortgezet onderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Bathymetrie Nederland

  Ministerie van Defensie

  Bathymetrie is het opmeten van de topografische hoogte van de zeebodem. Het is een specialisme binnen de geodesie met de vervaardiging van zeekaarten als doel. In de praktijk is bathymetrie het onderwater-equivalent van hoogtemeting.

 • Beeldbank WO2 Leiden en regio

  Regionaal archief Leiden

  Deze beeldbank bevat foto’s en documenten uit de periode 1940-1945 van allerlei aard. Samen vertellen deze het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Leiden en omgeving.

  Documenten die u in deze beeldbank kunt vinden zijn bijvoorbeeld: vervalsingen, illegale pers, dagboeken, interviews met verzetslieden, etc.

  Bij al deze documenten zit niet alleen een beschrijving, maar ook een verhaal van een expert dat de historische context van het document vertelt. Zo komt u meer te weten dan in de documenten zelf staat.

  RDF/DublinCore
 • Begroting en realisatie provincie Groningen

  Provincie Groningen

  Deze dataset bevat de begroting en realisatie (financiële verantwoording) van de provincie Groningen zoals die periodiek wordt aangeleverd aan het CBS in het Iv3-formaat. De Iv3-bestanden vanaf 2009 zijn te downloaden.

  CSV