🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀

Op de Open Data Kaart van Nederland vind je alle locatiegebonden open data. Je kunt hierbij denken aan data van een museum, of van metingen die op een specifieke locatie zijn uitgevoerd.

Wanneer op één locatie meerdere open datasets beschikbaar zijn, worden deze op de kaart als één punt weergeven. Als je uitgezoomd bent, is het mogelijk dat sommige punten over elkaar heen worden geplaatst.

Datasets die op een regio betrekking hebben, worden in het midden van de regio weergegeven.

Open Data Kaart van Nederland