7 datasets found
 • Bathymetrie Nederland

  Ministerie van Defensie

  Bathymetrie is het opmeten van de topografische hoogte van de zeebodem. Het is een specialisme binnen de geodesie met de vervaardiging van zeekaarten als doel. In de praktijk is bathymetrie het onderwater-equivalent van hoogtemeting.

 • Glastuinbouw

  Op basis van de vectortopografie 1:10.000, de versie van 2006 en de luchtfoto's gevlogen 2009 is de glastuinbouw gevectoriseerd.

 • Informatie bruggen

  Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over bruggen. Brug: Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. Bron: www.Idsw.nl 17 maart 2010

 • Informatie stuwen

  Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over stuwen. Stuw: Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. Bron: www.Idsw.nl 17 maart 2010

 • Nationale Landschappen

  Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal of nationaal zeldzame of unieke kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Voor nationale landschappen (twintig in totaal) geldt het uitgangspunt 'behoud door ontwikkeling': mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt ('ja, mits'-principe), zijn ruimtelijke ontwikkelingen binnen die landschappen mogelijk. Grootschalige ontwikkelingen zijn niet toegestaan, tenzij het het nationaal belang betreft en er compenserende maatregelen worden getroffen. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor nationale landschappen.