🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀

Open Data Nederland

We think it is great to have so much open data about the Netherlands available. Often these open data is listed on the organization's website. Unfortunately these website are not well known. OpenDataNederland.org solves this problem by listing all the open datasets of the Netherlands on one single website.

610 Open Datasets

The OpenDataNederland.org database currently lists 610 open datasets and is still growing! If you know a dataset which is not listed please click hier to send the dataset information to us. Do you want to know which datasets we recently added to our database? Follow us on Facebook or Twitter.

36 Open Data Tools

More and more organizations open up their data. Without apps it doesn't make sense to share this data. Sometimes a dataset looks interesting but it is unclear which tools are available to work with this data. Therefore the Open Data Tools section of OpenDataNederland.org allows you to find the right tools and libraries for your dataset.

610 datasets found
 • Geographic distribution of COVID-19 cases worldwide

  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

  The downloadable data file is updated daily and contains the latest available public data on COVID-19. Each row/entry contains the number of new cases reported per day and per country. You may use the data in line with ECDC’s copyright policy.

  CSV JSON
 • Corona virus (COVID-19) per gemeente

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt elke dag haar kaart bij met daarop de meest recente data die inzicht geven in het totaal aantal besmettingen in Nederland, op gemeentelijk niveau.

  CSV XLS
 • Kleinverbruiksdata per jaar

  Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van de netbeheerder. Gas tot en met een capaciteit van 40 m3/h en elektriciteit tot en met een capaciteit van 3×80 Ampère (excl. artikel 1 klanten). Data vanaf 2011.

  Om de anonimiteit van de gegevens te waarborgen worden deze gegevens geaggregeerd. Per regel worden minimaal 10 aansluitingen samengevoegd, waarbij het samenvoegen van postcodes voor kan komen.

  Elk jaar worden de gegevens opnieuw vervaardigd. De bestandnaam van het gecomprimeerde bestand geeft aan in welk jaar de gegevens zijn vervaardigd. De peildatum is altijd 1 januari van het betreffende jaar. Het Standaard Jaar Verbruik (SJV), zoals opgenomen in het bestand, is gebaseerd op het verbruik in het voorafgaande jaar.

  CSV
 • Jaarverbruik van consumenten

  Westland Infra stelt het geanonimiseerde jaarverbruik van consumenten voor iedereen beschikbaar. Op deze manier kunnen overheden, energiecoöperaties en marktpartijen deze informatie gebruiken voor de ontwikkeling van producten en diensten die bijdragen aan verduurzaming

  CSV
 • Verbruiksdata

  Enduris stelt verbruiksdata (vanaf 2013) openbaar om zo innovatie te stimuleren. Het gaat om verbruiksdata per jaar van kleinverbruikers op postcodeniveau.

  CSV
 • Verbruiksgegevens

  Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens (vanaf 2009) van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van Stedin. Om de anonimiteit van de gegevens te waarborgen worden deze gegevens geaggregeerd. Per regel worden minimaal 10 aansluitingen samengevoegd, waarbij het samenvoegen van postcodes voor kan komen.

  CSV
 • Gasvervangingsdata

  De data over gasvervanging in het netgebied van Stedin is een kans om het gesprek over een energie-infrastructuur, die past bij een CO2-neutraal gebouwde omgeving, op gang te brengen. Deze informatie kan worden ingelezen in een GIS-programma en biedt inzicht in de kansen en risico’s voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door deze data over gasvervanging te combineren met bijvoorbeeld de plannen voor woningbouw of woningonderhoud kunnen kansrijke gebieden voor onder andere Nul-op-de-Meter renovaties worden bepaald. Of als blijkt dat in de aangegeven gasvervangingsgebieden een warmte-infrastructuur is gepland, bestaat de mogelijkheid om de gasinfrastructuur te verwijderen.

  ArcGIS
 • Open Datasets Gemeente Den Haag

  Diverse datasets over o.a. energie, politiebureaus, stadsboerderijen, geslaagden, gevestigde bedrijven, buurten, lichtmasten, overtredingen

 • Open data gemeente Alphen aan den Rijn

  Gemeente Alphen aan den Rijn werkt mee aan het beschikbaar stellen van open data. We stellen de open data als xml beschikbaar en verstrekken het bijbehorend schema. Ook vermelden we de datum van de laatste update.

  XML
 • Energieverbruik kleine aansluitingen Enexis

  Deze datasets bestaan uit het geanonimiseerde energieverbruik van kleine aansluitingen. Voor gas is dat een aansluiting tot en met een capaciteit van 40 m3/h en voor elektriciteit tot en met een capaciteit van 3x80 ampère.

  Enexis is netbeheerder van 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven in het noorden, oosten en zuiden van het land van elektriciteit en gas.

  CSV
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart als het ware. Voor heel Nederland bevat het AHN gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

 • Landgoederen provincie Groningen

  Bevat landgoederen gelegen binnen de provincie Groningen. In Groningen hebben ca 200 borgen gestaan, een klein aantal borgen bestaat nog. De borgen waren aanvankelijk de versterkte steenhuizen van de landadel van Groningen, later groeiden ze uit tot buitenhuizen. met soms een uitgestrekt landgoed. Het merendeel van de borgen is afgebroken. Van de bestaande en nieuwe landgoederen zijn de contouren opgenomen. Dit bestand hangt samen met bestand borgen en landgoederen.

  ArcGIS
 • Kanalen en wijken provincie Groningen

  Bevat kanalen en wijken gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle kanalen en wijken en de daarmee samenhangende elementen zoals verlaten (sluizen), bruggen e.d. Deze kanalen en wijken zijn karakteristiek voor de Veenkoloniën, het zuidelijk deel van het Westerkwartier en enkele kleine gebieden in Westerwolde. Veel kanalen en wijken zijn al gedempt omdat zij hun functie hebben verloren. De kanalen en wijken worden verder aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door het geleidelijk dempen met afvalmateriaal. Door het achterwege blijven van onderhoud verlanden veel wijken. Hierdoor verliest het veenkoloniale landschap een van zijn karakteristieke kenmerken. Om dit te voorkomen zijn de Provinciale Omgevingsverordening 2009 (artikel 4.37) regels opgesteld voor de bescherming van de overgebleven kanalen en wijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen