98 datasets found
 • Parlis parlementaire documenten dataset

  Deze dataset is 22 gigabyte groot en bevat honderdduizenden documenten in .doc, .docx, .txt, .rtf, .PDF, .JPEG en ZIP formaat. Dit betreffen documenten die gerelateerd zijn aan Kamerstukdossiers, agendapunten, activiteiten en zaken of kunnen als bijlage en/of bron document worden gebruikt. Tevens zijn er van sommige documenten meerdere versies aanwezig.

  Centraal in de informatie huishouding van ons parlement staat het systeem Parlis. In dit systeem wordt de verbinding gelegd tussen onder andere personen, documenten, vergaderingen, stemmingen en besluiten.

  CSV DOC
 • Portretfoto’s van geallieerde militairen die betrokken waren bij de bevrijding van Nijmegen

  Wie waren de bevrijders van Nijmegen? Dankzij een schenking van ‘Foto Verweij’ heeft het Regionaal

  Archief Nijmegen sinds 2000 de beschikking over 684 portretfoto’s van geallieerde militairen die

  betrokken waren bij de bevrijding van Nijmegen of die kort daarna in de stad verbleven. De bevrijders

  kregen daarmee een gezicht, maar nog geen naam.

  REST/JSON REST/XML SOAP/XML
 • Producten gemeente Nijmegen

  Alle gemeentelijke producten en diensten, zoals die worden aangeboden binnen de Digitale Balie.

  HTTP/XML/RSS
 • P+R terreinen

  Betreft de P+R die gefinancierd worden door de gemeente Amsterdam. Er bestaan meer P+R mogelijkheden in Amsterdam.

  JSON
 • Regelhulp.nl als service

  Publieke en private organisaties kunnen de inhoud en functionaliteiten van Regelhulp gebruiken binnen hun eigen website. Het gaat om organisaties die werken binnen de domeinen Sociale Zekerheid, Zorg, Werk & inkomen en/of Opgroeien & opvoeden.

  SOAP/XML
 • Rijksmuseum open data set

  Rijksmuseum

  De Rijksmuseum Open Data Set is een set van ruim 111.000 objectenbeschrijvingen (metadata) en digitale beelden uit de collectie van het Rijksmuseum. De kunstwerken en gebruiksvoorwerpen in de set dateren van de oudheid tot de late Negentiende Eeuw en geven een goed beeld van de rijkheid, diversiteit en schoonheid van ons Nederlands erfgoed.

  Extra informatie staat op http://www.opencultuurdata.nl/?incsub_wiki=rijksmuseum

  RDF/DublinCore XML HTTP/XML/OAIPMH
 • Rijlijnen (tram, bus, auto, fiets) Amsterdam

  Netwerk van rijlijnen voor tram, bus auto en fiets. Gedigitaliseerd op de wegassen van de topografische ondergrond 10:000. Voorzien van A-node en B-node, zodat er verkeersgegevens van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) aan gekoppeld kunnen worden.

  ArcGIS
 • Scholengids van Parool 2006-2012

  Deze bestanden bevatten gegevens (voor zover beschikbaar en voor zover volledig) van het onderdeel scholenzoeker namelijk:

  PO, adres & telefoon, website, contactpersonen, schoolbestuur, Richting uitgesplitst, Onderwijsconcept, Voorschool, Algemene beschrijving, Aantal leerlingen, Groepsgrootte gemiddeld, Cito-scores (3-jaarsgemiddelde), Schoolgebouw, Veiligheid, Groepsindeling, Schoolgeld/ouderbijdrage, Overige kosten en Opvang

  CSV
 • Proceedings of Dutch Parliament

  This set contains the full-text digitized proceedings of Dutch Parliament from 1814 until 1995. This means it holds word by word transcriptions of everything that has been said in the House of Representatives and the Senate during those years.

  The data can be reused freely as open data: both the metadata and the individual objects (page scans, OCR, PDFs) are available under a CC0-license. Access via SRU and OAI-PMH protocols.

  The set is made available by the National Library of the Netherlands (KB), in collaboration The House of Representatives of the Netherlands (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

  HTTP/XML/OAIPMH
 • Verblijfsobjecten Amersfoort

  Alle in gemeente Amersfoort aanwezige adressen van

  verblijfsobjecten. Een VERBLIJFS-OBJECT is de kleinste

  binnen één of meer panden gelegen en voor woon-,

  bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte

  eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen

  afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of

  een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van

  goederenrechtelijke rechtshande-lingen en in

  functioneel opzicht zelfstandig is. (lig- en standplaatsen

  zijn niet meegenomen).

  CSV
 • Verkeersprognose Amsterdam

  Prognoses per wegvlak voor verkeersintensiteit, luchtkwaliteit en geluidshinder voor de jaren 2015, 2020 en 2030.