610 datasets found
 • Uit in Enschede

  Met behulp van de JSON Api kunnen gegegevens uit de database van Uit in Enschede worden uitgelezen.

  REST/JSON
 • Vaste en beweegbare bruggen provincie Groningen

  Alle bruggen in/over wegen en of vaarwegen waar de provincie Groningen wegbeheerder of vaarwegbeheerder is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie Groningen in opdracht van derden.

  KML
 • Verblijfsobjecten Amersfoort

  Alle in gemeente Amersfoort aanwezige adressen van

  verblijfsobjecten. Een VERBLIJFS-OBJECT is de kleinste

  binnen één of meer panden gelegen en voor woon-,

  bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte

  eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen

  afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of

  een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van

  goederenrechtelijke rechtshande-lingen en in

  functioneel opzicht zelfstandig is. (lig- en standplaatsen

  zijn niet meegenomen).

  CSV
 • Verbruiksdata

  Enduris stelt verbruiksdata (vanaf 2013) openbaar om zo innovatie te stimuleren. Het gaat om verbruiksdata per jaar van kleinverbruikers op postcodeniveau.

  CSV
 • Verbruiksgegevens

  Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens (vanaf 2009) van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van Stedin. Om de anonimiteit van de gegevens te waarborgen worden deze gegevens geaggregeerd. Per regel worden minimaal 10 aansluitingen samengevoegd, waarbij het samenvoegen van postcodes voor kan komen.

  CSV
 • Verkeersdata A13

  De set bevat mobiliteitsmetingen die gedaan zijn op de A13 in het jaar 2011. De meetwaarden zijn afkomstig van lussen in het asfalt waarmee zowel de snelheid als de intensiteit van verkeer kan worden bepaald. De metingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: speed en flow. De speeddata bevat een mn matrix van snelheden in Km/h en de flowdata bevat een mn matrix van auto’s/minuut. De kolommen representeren de locatie van de meting in de vorm van een hectometer paal (te vinden in “Hectometerpalen2011.csv”). De rijen representeren de tijd van de meting beginnend bij 00:00 1-1-2011 en eindigend bij 23:59 31-12-2011. De frequentie van de metingen is 1 minuut, de timestamp van de tweede rij is dus 00:01 1-1-2011. De coördinaten van de hectometerpalen zijn te vinden in de bijbehorende files “RDCoordinaten2011.csv”. TIP: het originele dataformaat van metingen is Int_16, dus denk bij het importeren aan een passend dataformaat om geheugenruimte te besparen. (geen floats/doubles) De waarde 0 komt sporadisch voor in de set. Dit is een foutieve meting door bijvoorbeeld onderhoud aan sensoren.

  CSV
 • Verkeersprognose Amsterdam

  Prognoses per wegvlak voor verkeersintensiteit, luchtkwaliteit en geluidshinder voor de jaren 2015, 2020 en 2030.