6 datasets found
 • Begroting en realisatie provincie Groningen

  Deze dataset bevat de begroting en realisatie (financiële verantwoording) van de provincie Groningen zoals die periodiek wordt aangeleverd aan het CBS in het Iv3-formaat. De Iv3-bestanden vanaf 2009 zijn te downloaden.

  CSV
 • Groningen open data

  Diverse datasets over de provincie Groningen met oa: Fietsknooppunten, kanalen en wijken, financiële gegevens, begrotingen, tunnels, wijkindelingen etc.

  ArcGIS XLS
 • Kanalen en wijken provincie Groningen

  Bevat kanalen en wijken gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle kanalen en wijken en de daarmee samenhangende elementen zoals verlaten (sluizen), bruggen e.d. Deze kanalen en wijken zijn karakteristiek voor de Veenkoloniën, het zuidelijk deel van het Westerkwartier en enkele kleine gebieden in Westerwolde. Veel kanalen en wijken zijn al gedempt omdat zij hun functie hebben verloren. De kanalen en wijken worden verder aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door het geleidelijk dempen met afvalmateriaal. Door het achterwege blijven van onderhoud verlanden veel wijken. Hierdoor verliest het veenkoloniale landschap een van zijn karakteristieke kenmerken. Om dit te voorkomen zijn de Provinciale Omgevingsverordening 2009 (artikel 4.37) regels opgesteld voor de bescherming van de overgebleven kanalen en wijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen

 • Landgoederen provincie Groningen

  Bevat landgoederen gelegen binnen de provincie Groningen. In Groningen hebben ca 200 borgen gestaan, een klein aantal borgen bestaat nog. De borgen waren aanvankelijk de versterkte steenhuizen van de landadel van Groningen, later groeiden ze uit tot buitenhuizen. met soms een uitgestrekt landgoed. Het merendeel van de borgen is afgebroken. Van de bestaande en nieuwe landgoederen zijn de contouren opgenomen. Dit bestand hangt samen met bestand borgen en landgoederen.

  ArcGIS
 • Vaste en beweegbare bruggen provincie Groningen

  Alle bruggen in/over wegen en of vaarwegen waar de provincie Groningen wegbeheerder of vaarwegbeheerder is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie Groningen in opdracht van derden.

  KML