Informatiehuis Water

Het Informatiehuis Water (IHW) houdt zich bezig met het verzamelen en ontsluiten van waterinformatie. Zij is verantwoordelijk voor de uitwisseling van informatie tussen waterbeheerders ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het waterbeleid. Het Informatiehuis Water is daarbij dus een uitvoeringsorganisatie voor en door de deelnemende waterpartners.

Organization info

Website
http://www.informatiehuiswater.nl
Number of datasets
3
URL
browse all datasets