Wetenschappelijk onderwijs (WO) staat van baten en lasten

De baten en lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het wetenschappelijk onderwijs over 5 jaar.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0279
Category
License
File format
CSV XLS
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
Dienst Uitvoering Onderwijs

Dataset location

Region
Nederland

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.