Structuurvisie Provincie Noord Holland

In de structuurvisie beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met ontwikkelingen en keuzes omgaat omtrent globalisering, klimaatverandering, vergrijzing en krimp en schetst ze hoe de provincie er in 2040 moet komen uit te zien.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0387
Category
License
File format
ArcGIS
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
Provincie Noord Holland

Dataset location

Region
Noord-Holland

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.