Onderwijs besturen financieel maart 2013

In dit bestand vindt u de namen van de besturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs die op 5 maart 2013 onder aangepast financieel toezicht staan. Ook treft u de namen aan van besturen in de BVE sector die 1 april 2013 onder aangepast financieel toezicht staan.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0592
Category
License
File format
ODS XLS
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
Ministerie van OCW

Dataset location

Region
Nederland

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.

Data Tool recommendations