Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond DINO

Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De data is beschikbaar via de dinoservice api ’s.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0534
Category
License
API format
REST/XML
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
TNO

Dataset location

Region
Nederland

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.

Data Tool recommendations