Bos- en natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur provincie Groningen

Dit bestand bevat de natuurgebieden in de provincie Groningen, gelegen buiten de Ecologische Hoofdstructuur.

Buiten de ecologische hoofstructuur zijn er nog vele gebieden in de provincie Groningen met kenmerkende en belangrijke natuurwaarden, zoals bossen en ook landbouwgronden. Gemeenten worden gevraagd om zich terughoudend op te stellen bij het toestaan van nieuwe ingrepen in gebieden met natuurwaarden buiten de EHS. In de provinciale Omgevingsverordening 2009 zijn voor de bestaande bos- en natuurgebieden buiten de EHS regels opgenomen om bij ruimtelijke ingrepen mitigerende maatregelen toe te passen en eventuele schade te compenseren (artikel 4.48). Deze dataset is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en de Omgevingsverordening 2009. Wijzigingen overgenomen op basis van Partiele herziening Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0616
Category
License
File format
ArcGIS
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
Gemeente Groningen

Dataset location

Region
Groningen

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.