Baten en lasten primair onderwijs segmentatie

Voor de onderwijssector primair onderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0181
Category
License
File format
CSV XLS
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
Dienst Uitvoering Onderwijs

Dataset location

Region
Nederland

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.