244 datasets gevonden
 • Energieverbruik kleine aansluitingen Liander

  Liander

  Het energieverbruik van kleine aansluitingen op het energienet van zowel gas (tot en met een capaciteit van 40 Nm3/uur) als elektriciteit (tot en met een capaciteit van 3x80 ampère)

  data op postcode-6 niveau, onder anderen het standaard jaarverbruik, wordt er ook lokaal energie opgewekt, betreft het een woning of anderszins, is het gas of elektriciteit

  CSV
 • EU Commission Grants & Commitments

  OpenSpending

  De uitgaven van de EU gesorteerd op categorie zoals energie, onderzoek, onderwijs enz. Het is mogelijk door middel van een landenfilter puur de overheidsuitgaven van Nederland op te vragen.

  CSV
 • Examenkandidaten en geslaagden voortgezet onderwijs

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Per schooljaar het aantal examenkandidaten en geslaagden per schoolvestiging naar onderwijstype, inspectiecode en opleiding. Ook staan per geslacht en schooljaar de slaagpercentages weergegeven.

  CSV XLS
 • Feiten en cijfers alle stadsdelen Amsterdam

  Gemeente Amsterdam Bureau Onderzoek en Statistiek

  Feiten en cijfers over bevolking, openbare order en veiligheid, werk en inkomen, zorg, onderwijs, verkeer en infrastructuur, openbare ruimte en groen, cultuur en monumenten, milieu en water, economie en haven, stedelijke ontwikkeling, middelen en tijdreeksen.

  XLS
 • Fietsparkeerdata (XML)

  Veiligstallen.nl

  XML van (alle) bewaakte fietsenstallingen en fietskluizen in Nederland. Van fietsenstallingen die zijn gekoppeld aan het achterliggende Fietsparkeer Management Systeem wordt de actuele bezetting weergegeven (zie bijvoorbeeld gemeente Helmond). De data worden iedere vijf minuten ververst.

  REST/XML
 • Financiele gegevens gemeente Groningen vanaf 2009

  Gemeente Groningen

  Begrotingen en kwartaalgegevens in de vorm van de zogenoemde Iv3-matrix, zoals bepaald in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Ministeriële regeling informatie voor derden (Iv3).

  XLS
 • Geografische spreiding van COVID-19 cases wereldwijd

  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

  The downloadable data file is updated daily and contains the latest available public data on COVID-19. Each row/entry contains the number of new cases reported per day and per country. You may use the data in line with ECDC’s copyright policy.

  CSV JSON
 • Getijvoorspellingen

  Rijkswaterstaat

  Via het drop-downmenu zijn de verwachte waterstanden van vandaag en van de eerstvolgende zes dagen op te vragen. Met behulp van de pijltjes of de knop ‘Datum wijzigen’, kunt u de getijvoorspellingen voor een dag, een week of een maand verder in de toekomst of terug in de tijd bekijken. De getoonde astronomische waarden kunnen afwijken van de waarden die in werkelijkheid worden gemeten. De voorspellingen gelden namelijk voor gemiddelde meteorologische omstandigheden en waterafvoer. Afwijkingen van deze gemiddelden beïnvloeden de daadwerkelijke situatie.

  CSV PDF XLS
 • Groningen open data

  Provincie Groningen

  Diverse datasets over de provincie Groningen met oa: Fietsknooppunten, kanalen en wijken, financiële gegevens, begrotingen, tunnels, wijkindelingen etc.

  ArcGIS XLS