244 datasets gevonden
 • Verkeersdata A13

  TNO

  De set bevat mobiliteitsmetingen die gedaan zijn op de A13 in het jaar 2011. De meetwaarden zijn afkomstig van lussen in het asfalt waarmee zowel de snelheid als de intensiteit van verkeer kan worden bepaald. De metingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: speed en flow. De speeddata bevat een mn matrix van snelheden in Km/h en de flowdata bevat een mn matrix van auto’s/minuut. De kolommen representeren de locatie van de meting in de vorm van een hectometer paal (te vinden in “Hectometerpalen2011.csv”). De rijen representeren de tijd van de meting beginnend bij 00:00 1-1-2011 en eindigend bij 23:59 31-12-2011. De frequentie van de metingen is 1 minuut, de timestamp van de tweede rij is dus 00:01 1-1-2011. De coördinaten van de hectometerpalen zijn te vinden in de bijbehorende files “RDCoordinaten2011.csv”. TIP: het originele dataformaat van metingen is Int_16, dus denk bij het importeren aan een passend dataformaat om geheugenruimte te besparen. (geen floats/doubles) De waarde 0 komt sporadisch voor in de set. Dit is een foutieve meting door bijvoorbeeld onderhoud aan sensoren.

  CSV
 • Voortgezet onderwijs andere baten

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De verdere uitsplitsing van de andere baten en lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs balans

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De balansgegevens per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs eigen vermogen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar: Het verloop van het eigen vermogen uit de balans, uitgesplitst naar o.a. publiek en private bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen, en andere wettelijke reserves.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs financieel en buitengewoon

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Een verdere uitsplitsing van het saldo financiële baten en lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs kengetallen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De door DUO berekende kengetallen op basis van de gegevens uit de balans en staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs lasten

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  In het voortgezet onderwijs over 5 jaar: De verdere uitsplitsing van de personeelslasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs overheidsbijdragen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De verdere uitsplitsing van de rijksbijdragen en de overige overheidsbijdragen en -subsidies uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Voortgezet onderwijs vaste activa

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Per bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs over 5 jaar: Het verloop van de vaste activa uit de balans, waaronder de aanschafwaarde, boekwaarde, investeringen, desinvesteringen en afschrijvingen.

  CSV XLS