244 datasets gevonden
 • Status parkeergarages Rotterdam

  Stadsontwikkeling Rotterdam

  Geeft de huidige status van de parkeergarages in Rotterdam weer o.a. capaciteit, huidige status, coördinaten, vertrekkende voertuigen en arriverende voertuigen.

  CSV
 • Subsidiebedragen naar regeling en begunstigde 2010

  Altijd al eens willen weten wie er allemaal subsidie krijgen en hoeveel? Het resultaat van verschillende WOB-verzoeken in een overzicht van de toegekende subsidies, per ontvanger en per subsidieregeling.

  CSV XLS
 • Subsidieregister gemeente Purmerend

  Gemeente Purmerend

  De gemeente publiceert vanaf 2013 een overzicht op de gemeentelijke website van de verleende subsidies in Purmerend. Met dit subsidieregister wordt transparant gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed. Onderstaand treft u dit overzicht. Waarderingssubsidies zijn definitieve subsidies. Voor Periodieke subsidies en projectsubsidies geldt dat het uiteindelijk vastgestelde bedrag gelijk of lager uit kan vallen. Dit is afhankelijk van de gerealiseerde activiteiten en de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

  HTML
 • Surface fluxes, validated and gapfilled

  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

  Surface fluxes of net radiation, momentum, sensible heat, latent heat, soil heat and carbon dioxide at Cabauw at 10 minute time base, validated and gapfilled

  NetCDF
 • Verbruiksdata

  Enduris

  Enduris stelt verbruiksdata (vanaf 2013) openbaar om zo innovatie te stimuleren. Het gaat om verbruiksdata per jaar van kleinverbruikers op postcodeniveau.

  CSV
 • Verbruiksgegevens

  Stedin

  Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens (vanaf 2009) van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van Stedin. Om de anonimiteit van de gegevens te waarborgen worden deze gegevens geaggregeerd. Per regel worden minimaal 10 aansluitingen samengevoegd, waarbij het samenvoegen van postcodes voor kan komen.

  CSV