🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
244 datasets gevonden
 • Primair onderwijs lasten

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  In het primair onderwijs over 5 jaar: De verdere uitsplitsing van de personeelslasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag.

  CSV XLS
 • Primair onderwijs liquide middelen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De verdere uitsplitsing van de effecten en liquide middelen uit de balans per bevoegd gezag in het primair onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Primair onderwijs overheidsbijdragen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De verdere uitsplitsing van de rijksbijdragen en de overige overheidsbijdragen en -subsidies uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het primair onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Primair onderwijs vaste activa

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Per bevoegd gezag in het primair onderwijs over 5 jaar: Het verloop van de vaste activa uit de balans, waaronder de aanschafwaarde, boekwaarde, investeringen, desinvesteringen en afschrijvingen.

  CSV XLS
 • Primair onderwijs voorzieningen en langlopende schulden

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het verloop per bevoegd gezag in het primair onderwijs, waaronder dotaties, onttrekkingen en de vrijval en de verdere uitsplitsing van de voorzieningen uit de balans. Daarnaast ook het verloop per bevoegd gezag, waaronder de nieuw aangegane leningen en aflossingen en de verdere uitsplitsing van de langlopende schulden. Dit over 5 jaar.

  CSV XLS
 • RET Rotterdam

  RET halteinformatie en Interface dienstregelinggegevens RET naar OVR

  CSV
 • Soil heat, unvalidated

  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

  Continuous observations are performed and archived. The data product is published in daily intervals.

  NetCDF
 • Soil heat, validated

  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

  Soil temperature profile and soil heat fluxes at Cabauw at 10 minute time base, validated.

  NetCDF
 • Soil water, unvalidated

  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

  Soil moisture content profile and ground water levels at Cabauw at 10 minute time base, unvalidated.

  NetCDF
 • Soil water, validated

  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

  Soil moisture content profile and ground water levels at Cabauw at 10 minute time base, validated.

  NetCDF