🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
98 datasets gevonden
 • Aankondigingen van (overheids)opdrachten

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  De dataset bestaat uit de 25 meest recente aankondigingen van (overheids)opdrachten die door Nederlandse aanbestedende diensten in de markt zijn gezet. Deze openbare aankondigingen zijn bedoeld voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van opdrachten voor de Nederlandse overheid. De dataset wordt u aangeboden door TenderNed, Marktplein voor aanbesteden.

  HTTP/XML/RSS
 • Aantal HBO ingeschrevenen (binnen domein hoger onderwijs)

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase.

  CSV XLS
 • Amsterdam Museum Collectie

  Amsterdam Museum

  De dataset van het Amsterdam Museum bestaat uit de metadata en de afbeeldingen van de collectie van de stad Amsterdam. De collectie omvat ruim 70.000 objecten vanaf de middeleeuwen tot nu en varieert van kunstvoorwerpen tot alledaagse objecten.

  RDF HTTP/XML/OAIPMH REST/XML/Adlib
 • Amsterdam Museum – collectie mode

  Amsterdam Museum

  De collectie Mode van het Amsterdam Museum omvat meer dan 5500 kledingstukken en accessoires die vanaf de 17de eeuw tot nu in Amsterdam zijn vervaardigd, verhandeld en gedragen. Het gaat om japonnen, kostuum, doopjurken, handbeschilderde baljapons, petten, etc.

  XML REST/XML/Adlib
 • Aqualarm waterkwaliteitsbewaking

  Rijkswaterstaat

  Aqualarm is een systeem waarmee de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas in Lobith en Eijsden wordt bepaald. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

  CSV HTML XML
 • Aquo domeintabellen service

  Informatiehuis Water

  Binnen de gegevensmodellering en gegevensuitwis­seling spelen de domeintabellen een centrale rol. Met ‘domein' wordt hier bedoeld: een reeks met mogelijke waarden van een gegevenselement in een database. Door de Aquo-domeintabellen juist toe te passen, kunnen gegevens uit verschillende databases worden gecombineerd. Alle Aquo-domeintabellen worden opgenomen in het systeem Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS). Domeintabellen in verschillende informatiesystemen kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met dit Aquo DS. Hierdoor wordt het gebruik van de juiste domeinwaarden in elk informatiesysteem heel makkelijk gemaakt.

  SOAP/XML
 • BAG42.nl API

  Stichting OpenGeo

  We love Google! Serving the web, and our geocoders, for quite some years. Especially their generic geocoding results fit the bill. However, for the more detailed requests, it might be better to integrate high quality, official data sources. We can think about building and address registration straight from the Dutch Land Registry Office or address information of local business directly connected to the chamber of commerce.

  REST/JSON
 • Beeldbank WO2 Leiden en regio

  Regionaal archief Leiden

  Deze beeldbank bevat foto’s en documenten uit de periode 1940-1945 van allerlei aard. Samen vertellen deze het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Leiden en omgeving.

  Documenten die u in deze beeldbank kunt vinden zijn bijvoorbeeld: vervalsingen, illegale pers, dagboeken, interviews met verzetslieden, etc.

  Bij al deze documenten zit niet alleen een beschrijving, maar ook een verhaal van een expert dat de historische context van het document vertelt. Zo komt u meer te weten dan in de documenten zelf staat.

  RDF/DublinCore
 • Betalingskenmerk loonheffing

  Belastingdienst

  Bevat een toelichting voor het kunnen genereren van een betalingskenmerk voor de loonheffing.

  Op basis van het kenmerk kan een betaling automatisch worden verwerkt. Dit voorkomt aanmaningen.

  PDF
 • Bevolking Gemeente Ede 1647-1913

  Gemeente Ede

  Deze dataset bestaat uit gegevens van de gereconstrueerde persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1913 en bevat informatie over bijna 96.000 inwoners van de Gemeente Ede. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: achternaam, voornaam, tussenvoegsel en geboortedatum.

  CSV
 • BIG-register systeemkoppeling

  CIBG

  Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert het BIG-register. Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen.

  SOAP/XML