🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
9 datasets gevonden
 • Begroting gemeente Groningen

  Gemeente Groningen

  Detail informatie over de rekening 2012 en (actuele) begrotingen 2013 en 2014 op de verschillende beleidsvelden van de gemeente Groningen.

  CSV
 • Bomen, kaplijst gemeente Groningen

  Gemeente Groningen

  Bevat de locatie, de soort, diameter van die bomen die gekapt moeten, reden van kap en of ze vervangen gaan worden.

  CSV
 • Bos- en natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur provincie Groningen

  Gemeente Groningen

  Dit bestand bevat de natuurgebieden in de provincie Groningen, gelegen buiten de Ecologische Hoofdstructuur.

  Buiten de ecologische hoofstructuur zijn er nog vele gebieden in de provincie Groningen met kenmerkende en belangrijke natuurwaarden, zoals bossen en ook landbouwgronden. Gemeenten worden gevraagd om zich terughoudend op te stellen bij het toestaan van nieuwe ingrepen in gebieden met natuurwaarden buiten de EHS. In de provinciale Omgevingsverordening 2009 zijn voor de bestaande bos- en natuurgebieden buiten de EHS regels opgenomen om bij ruimtelijke ingrepen mitigerende maatregelen toe te passen en eventuele schade te compenseren (artikel 4.48). Deze dataset is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en de Omgevingsverordening 2009. Wijzigingen overgenomen op basis van Partiele herziening Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009.

  ArcGIS
 • Financiele gegevens gemeente Groningen vanaf 2009

  Gemeente Groningen

  Begrotingen en kwartaalgegevens in de vorm van de zogenoemde Iv3-matrix, zoals bepaald in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Ministeriële regeling informatie voor derden (Iv3).

  XLS
 • Huishoudens gemeente Groningen

  Gemeente Groningen

  Huishoudens wonend in de gemeente Groningen per 1 januari naar subbuurt geografisch/administratief geografisch.

  CSV