🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀

Disclaimer

De informatie op de website is slechts voor informatieve doeleinden en wordt aangeboden door OpenDataNederland.org.

Hoewel wij nastreven dat de informatie up to date en correct is, geven wij geen enkele garantie, zowel impliciet als expliciet over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en beschikbaarheid met betrekking tot de website of gerelateerde afbeeldingen van OpenDataNederland.org op welke manier dan ook. Elke betrouwbaarheid die op basis van deze informatie aangenomen wordt, is dan ook volledig voor eigen risico.

Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of schade als gevolg van dataverlies, alsmede schade of verlies op welke manier dan ook welke in verband staan met het gebruiken van deze website.

Via deze website is het mogelijk om naar andere website toe te linken welke niet onder het beheer van OpenDataNederland.org vallen. Wij hebben op geen enkele manier controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Het weergeven van links op deze website betekent niet automatisch een aanbeveling of een verbondenheid met deze.

Wij doen ons uiterste best om deze website soepel te laten draaien. Desalniettemin, neemt OpenDataNederland.org geen enkele verantwoordelijkheid voor, en zal ook niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer de website tijdelijk of permanent niet beschikbaar is vanwege technische oorzaken buiten of binnen onze schuld.