Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Het werk van het CPB bevindt zich op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.

Informatie over deze instantie

Website
http://www.cpb.nl
Aantal datasets
1
URL
bekijk alle datasets