🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
27 datasets gevonden
 • Amsterdam Museum Collectie

  Amsterdam Museum

  De dataset van het Amsterdam Museum bestaat uit de metadata en de afbeeldingen van de collectie van de stad Amsterdam. De collectie omvat ruim 70.000 objecten vanaf de middeleeuwen tot nu en varieert van kunstvoorwerpen tot alledaagse objecten.

  RDF HTTP/XML/OAIPMH REST/XML/Adlib
 • Amsterdam Museum – collectie mode

  Amsterdam Museum

  De collectie Mode van het Amsterdam Museum omvat meer dan 5500 kledingstukken en accessoires die vanaf de 17de eeuw tot nu in Amsterdam zijn vervaardigd, verhandeld en gedragen. Het gaat om japonnen, kostuum, doopjurken, handbeschilderde baljapons, petten, etc.

  XML REST/XML/Adlib
 • Beeldbank WO2 Leiden en regio

  Regionaal archief Leiden

  Deze beeldbank bevat foto’s en documenten uit de periode 1940-1945 van allerlei aard. Samen vertellen deze het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Leiden en omgeving.

  Documenten die u in deze beeldbank kunt vinden zijn bijvoorbeeld: vervalsingen, illegale pers, dagboeken, interviews met verzetslieden, etc.

  Bij al deze documenten zit niet alleen een beschrijving, maar ook een verhaal van een expert dat de historische context van het document vertelt. Zo komt u meer te weten dan in de documenten zelf staat.

  RDF/DublinCore
 • Braakliggende terreinen Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  Door de economische crisis zullen veel (soms al bouwrijpe) terreinen de komende jaren niet worden bebouwd. Het tijdelijk gebruik van deze braakliggende terreinen door initiatieven uit de samenleving wordt steeds meer onderwerp van maatschappelijke en bestuurlijke aandacht. Deze kaartviewer geeft de locatie van en nadere informatie over braakliggende terreinen in Amsterdam en Zaanstad. Planeigenaren (stadsdelen, projectbureau's, gemeente Zaanstad) hebben gegevens aangeleverd over de toestand van het terrein, de beschikbaarheid voor tijdelijke invulling en de contactpersoon waarmee initiatiefnemers contact kunnen opnemen. Ook is aangegeven of er al een (tijdelijke) invulling plaatsvindt of op korte termijn gepland is.

  ArcGIS
 • Centraal Museum – Modecollectie

  Centraal Museum

  De collectie Mode van het Centraal Museum bestaat uit ruim 8.500 objecten: jurken, schoenen, hoeden, maar ook accessoires. De collectie beslaat eeuwen: van stoffragmenten uit de vierde eeuw tot de nieuwste collecties van Viktor & Rolf. Van ca. 650 objecten zijn afbeeldingen beschikbaar.

  XML REST/XML/Adlib
 • Collectie van het Visserijmuseum Zoutkamp

  Visserijmuseum Zoutkamp

  Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk gegevens in Maritiem Digitaal te publiceren als open data. Als eerste zijn nu de metadata en lage resolutie afbeeldingen van 562 voorwerpen uit de collectie van het Visserijmuseum Zoutkamp beschikbaar gesteld.

  REST/XML/Adlib
 • Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond DINO

  TNO

  Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De data is beschikbaar via de dinoservice api ’s.

  REST/XML
 • Fotocollectie Eerste Wereldoorlog (WOI) 2.24.09

  Nationaal Archief

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam de behoefte aan foto’s in tijdschriften sterk toe. De meeste foto’s over de oorlogsgebeurtenissen kwamen van buitenlandse instanties (propaganda) en van gespecialiseerde fotopersbureaus. Onder deze omstandigheden werd op 18 januari 1915 te Amsterdam de N.V. Vereenigde Fotobureaux opgericht door Theodorus Aloysius Maria Moussault, Adrianus Regoort en Mozes Salomon Vaz Dias. Het doel van de vennootschap, zoals in de statuten omschreven, was “de uitoefening der photographie, alsmede de handel, de verhuring en de exploitatie van photographie-toestellen, apparaten, films [...], alsmede de uitoefening van hiermede in verband staande kunsten, beroepen of bedrijven, onder andere het maken van zinco’s”.

  De collectie bestaat uit 2873 foto’s met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog. Slechts een zeer klein deel heeft betrekking op Nederland: het overgrote deel is in het buitenland gemaakt, zowel aan het westelijk front (België en Frankrijk), als elders (oostfront, Midden-Oosten, Balkan). De foto’s zijn voor het merendeel aan de pers geleverde afdrukken, voornamelijk gemaakt door buitenlandse legerfotografen, persbureaus en instanties. De opschriften en stempels wijzen daarop. Ook zijn er vele foto’s zonder enig opschrift. De bijschriften zijn soms in het Nederlands gesteld en menige foto heeft het stempel van de Vereenigde Fotobureaux (VFB). Dat wil niét zeggen dat die opnamen allemaal gemaakt zijn door fotografen van de VFB (al zou Theo Moussault in Zuid-Limburg eigenhandig foto’s gemaakt hebben). Op verschillende foto’s is het stempel van Paul Lesch uit Berlijn gezet, vergezeld van de opmerking Vertreter der Vereenigde Foto-Bureaux Amsterdam. De collectie is wat eenzijdig samengesteld. Naar schatting 80 % van de foto’s komt van Geallieerde zijde. Daarvan zijn de meeste van Engelse herkomst, met enkele tientallen uit Amerikaanse, Canadese, Franse en Nieuw Zeelandse bron. Ruim 10 % komt van de Centrale mogendheden, en wel voornamelijk van Duitse kant, met enkele tientallen foto’s van Oostenrijkse en Belgische fotografen. Slechts een kleine 10 % is van Nederlandse herkomst. De afdrukken van de foto’s zijn – zoals vaak bij foto’s uit de Eerste Wereldoorlog – matig van kwaliteit, wat verklaard zou kunnen worden uit de materiaalschaarste en haast waarmee de afdrukken gemaakt zijn. Dat doet weinig af aan het historische belang en aan de bruikbaarheid van de opnamen.

  HTTP/XML/OpenSearch
 • Fries Museum – collectie mode en textiel

  Fries Museum

  De collectie Mode en Textiel van het Fries Museum bestaat uit ruim 17.000 objecten. De textielverzameling is van nationale betekenis en omvat enkele unieke stukken uit de zeventiende eeuw. Kern van de collectie vormt het Fries vrouwenkostuum van 1750 tot 1950. Uniek element in de verzameling is de achttiende-eeuwse Hindelooper vrouwendracht met een gewaad van sits. Sits is handbeschilderde katoen uit India, meegebracht door de V.O.C. Belangrijke objecten in de hedendaagse textielcollectie zijn de vilten van de internationaal succesvolle ontwerpster Claudy Jongstra. Van circa 2.100 objecten zijn afbeeldingen beschikbaar.

  XML
 • Groene daken Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  De Gemeente Amsterdam en verschillende stadsdelen willen het aanleggen van groene daken graag stimuleren. Deze kaart geeft een overzicht van de aanwezige groene daken in Amsterdam, maar is nog niet compleet.

  ArcGIS
 • Inventaris van de verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  Nationaal Archief

  De archiefinventaris 4.VEL is de toegang op het archief van de Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe, 16e-19e eeuw.

  Inhoudelijk is 4.VEL een mash-up avant la lettre van allerlei kaarten van verschillende archiefvormers.

  De archiefinventaris beslaat ruim 3000 inventarisnummers. Een inventarisnummer is het laagste niveau in een toegang en uiteindelijk het niveau dat de gebruiker kan aanvragen. Stukken worden op het niveau van het inventarisnummer aangevraagd en uitgeleverd.

  PDF XML HTTP/XML/OAIPMH REST/XML/EAD
 • Kaarten en ontwerptekeningen regio Eemland

  Archief Eemland

  Archief Eemland bewaart vele historische kaarten en ontwerptekeningen. Een selectie van 2000(meta data en digitale beelden) kaarten, stadsplannen, plattegronden, overzichtkaarten en ontwerptekeningen van de periode 1553-ca. tot 1985 is gedigitaliseerd en opengesteld via het OpenSearch API.

  De kaarten in onze collectie zijn veelal afkomstig uit de door Archief Eemland beheerde archieven, zoals de gemeentearchieven van Amersfoort, Baarn, Leusden, Eemnes, Renswoude en in de archieven van het waterschap Vallei & Eem. Voor bijna alle objecten zijn de originelen te vinden op locatie bij Archief Eemland.

  XML HTTP/XML/OpenSearch