🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
4 datasets gevonden
 • Fotocollectie Eerste Wereldoorlog (WOI) 2.24.09

  Nationaal Archief

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam de behoefte aan foto’s in tijdschriften sterk toe. De meeste foto’s over de oorlogsgebeurtenissen kwamen van buitenlandse instanties (propaganda) en van gespecialiseerde fotopersbureaus. Onder deze omstandigheden werd op 18 januari 1915 te Amsterdam de N.V. Vereenigde Fotobureaux opgericht door Theodorus Aloysius Maria Moussault, Adrianus Regoort en Mozes Salomon Vaz Dias. Het doel van de vennootschap, zoals in de statuten omschreven, was “de uitoefening der photographie, alsmede de handel, de verhuring en de exploitatie van photographie-toestellen, apparaten, films [...], alsmede de uitoefening van hiermede in verband staande kunsten, beroepen of bedrijven, onder andere het maken van zinco’s”.

  De collectie bestaat uit 2873 foto’s met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog. Slechts een zeer klein deel heeft betrekking op Nederland: het overgrote deel is in het buitenland gemaakt, zowel aan het westelijk front (België en Frankrijk), als elders (oostfront, Midden-Oosten, Balkan). De foto’s zijn voor het merendeel aan de pers geleverde afdrukken, voornamelijk gemaakt door buitenlandse legerfotografen, persbureaus en instanties. De opschriften en stempels wijzen daarop. Ook zijn er vele foto’s zonder enig opschrift. De bijschriften zijn soms in het Nederlands gesteld en menige foto heeft het stempel van de Vereenigde Fotobureaux (VFB). Dat wil niét zeggen dat die opnamen allemaal gemaakt zijn door fotografen van de VFB (al zou Theo Moussault in Zuid-Limburg eigenhandig foto’s gemaakt hebben). Op verschillende foto’s is het stempel van Paul Lesch uit Berlijn gezet, vergezeld van de opmerking Vertreter der Vereenigde Foto-Bureaux Amsterdam. De collectie is wat eenzijdig samengesteld. Naar schatting 80 % van de foto’s komt van Geallieerde zijde. Daarvan zijn de meeste van Engelse herkomst, met enkele tientallen uit Amerikaanse, Canadese, Franse en Nieuw Zeelandse bron. Ruim 10 % komt van de Centrale mogendheden, en wel voornamelijk van Duitse kant, met enkele tientallen foto’s van Oostenrijkse en Belgische fotografen. Slechts een kleine 10 % is van Nederlandse herkomst. De afdrukken van de foto’s zijn – zoals vaak bij foto’s uit de Eerste Wereldoorlog – matig van kwaliteit, wat verklaard zou kunnen worden uit de materiaalschaarste en haast waarmee de afdrukken gemaakt zijn. Dat doet weinig af aan het historische belang en aan de bruikbaarheid van de opnamen.

  HTTP/XML/OpenSearch
 • Inventaris van de verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  Nationaal Archief

  De archiefinventaris 4.VEL is de toegang op het archief van de Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe, 16e-19e eeuw.

  Inhoudelijk is 4.VEL een mash-up avant la lettre van allerlei kaarten van verschillende archiefvormers.

  De archiefinventaris beslaat ruim 3000 inventarisnummers. Een inventarisnummer is het laagste niveau in een toegang en uiteindelijk het niveau dat de gebruiker kan aanvragen. Stukken worden op het niveau van het inventarisnummer aangevraagd en uitgeleverd.

  PDF XML HTTP/XML/OAIPMH REST/XML/EAD
 • Nationaal Archief – fotopersbureau Anefo

  Nationaal Archief

  Het Nationaal Archief stelt ruim 140.000 foto’s uit het archief van fotopersbureau Anefo ter beschikking.

  De set bevat een doorsnede van het Nederlandse politieke, maatschappelijke en culturele leven tussen 1959 en 1989. Al het grote en kleine nieuws uit de jaren zestig, zeventig en tachtig is door zijn fotografen vastgelegd. Alles zit er in, van groot nieuws zoals koninklijke huwelijken, politieke crises en Europees kampioenschappen tot heel klein nieuws zoals gekantelde vrachtwagens op de snelweg, volle stranden tijdens de eerste hittegolf van het jaar en de brandweer die een poes uit een brandend huis haalt.

  RDF/DublinCore XML HTTP/XML/OAIPMH
 • Polderreglementskaarten Zuid Holland 4.ZHPB2

  Nationaal Archief

  Bij de goedkeuring van de Polderreglementen door het Provinciebestuur van Zuid-Holland zijn in de periode 1857 – 1974 grenskaarten gemaakt van de polders en waterschappen. Van deze polder­reglements­kaarten werd door de provincie een afzonderlijk polderboek bijgehouden. In 1990 is het kaartenarchief van de Provincie Zuid-Holland overgedragen aan het Nationaal Archief. Deze polderreglementskaarten zijn gedigitaliseerd en op de website van GaHetNA te bekijken.

  HTTP/XML/OpenSearch