🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
7 datasets gevonden
 • Braakliggende terreinen Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  Door de economische crisis zullen veel (soms al bouwrijpe) terreinen de komende jaren niet worden bebouwd. Het tijdelijk gebruik van deze braakliggende terreinen door initiatieven uit de samenleving wordt steeds meer onderwerp van maatschappelijke en bestuurlijke aandacht. Deze kaartviewer geeft de locatie van en nadere informatie over braakliggende terreinen in Amsterdam en Zaanstad. Planeigenaren (stadsdelen, projectbureau's, gemeente Zaanstad) hebben gegevens aangeleverd over de toestand van het terrein, de beschikbaarheid voor tijdelijke invulling en de contactpersoon waarmee initiatiefnemers contact kunnen opnemen. Ook is aangegeven of er al een (tijdelijke) invulling plaatsvindt of op korte termijn gepland is.

  ArcGIS
 • Functiekaart Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  Op de Functiekaart staan alle niet-woonfuncties in Amsterdam. Door intensief veldonderzoek wordt bij elk pand gekeken welke functies daarin aanwezig zijn: kantoren en bedrijven, detailhandel en horeca, maatschappelijke en vrijetijdsfuncties, parkeren en openbaar vervoer.

  ArcGIS
 • Groene daken Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  De Gemeente Amsterdam en verschillende stadsdelen willen het aanleggen van groene daken graag stimuleren. Deze kaart geeft een overzicht van de aanwezige groene daken in Amsterdam, maar is nog niet compleet.

  ArcGIS
 • Hoofdgroenstructuur (HGS) Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  In de Hoofdgroenstructuur zijn die gebieden opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Woningbouw, werkgerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van deze structuurvisie. Ingrepen die de recreatieve gebruikswaarde en/of de natuurwaarde of andere functies van het groen verhogen worden juist gestimuleerd.

  ArcGIS
 • Rijlijnen (tram, bus, auto, fiets) Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  Netwerk van rijlijnen voor tram, bus auto en fiets. Gedigitaliseerd op de wegassen van de topografische ondergrond 10:000. Voorzien van A-node en B-node, zodat er verkeersgegevens van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) aan gekoppeld kunnen worden.

  ArcGIS
 • Woningwaardekaart Amsterdam 2010

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  Bron via O+S: alle adrespunten waar in 2010 woningen (appartementen en eengezinswoningen) zijn verkocht, met attribuutwaarden voor de verkoopprijs en het aantal m2 -> dit geeft een prijs per m2.

  Bewerking DRO: interpolatie van de m2-prijs van adrespunten naar een gridkaart.

  PDF PNG