Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

De kernfunctie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) is te zorgen voor een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio. DRO ontwikkelt ruimtelijke visies en strategie├źn op planologisch gebied en ontwerpt stedenbouwkundige plannen. De dienst adviseert het gemeentebestuur op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, openbare ruimte en groen. DRO werkt voor de centrale stad, stadsdelen en partners in de regio.

Informatie over deze instantie

Website
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/
Aantal datasets
7
URL
bekijk alle datasets