🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀

Gemeente Amsterdam Bureau Onderzoek en Statistiek

Het Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam levert informatie die behulpzaam is bij het ontwikkelen en evalueren van beleid. Zo produceert O+S tal van basisstatistieken, maar wordt ook (opdracht)onderzoek uitgevoerd op het gebied van bijvoorbeeld wonen, leefbaarheid, bevolking, werkgelegenheid, veiligheid, onderwijs en infrastructuur. Ook doet O+S veel onderzoek op het terrein van dienstverlening, klanttevredenheid en medewerkertevredenheid.

De dienst telt ongeveer vijftig medewerkers en beschikt over een eigen enquĂȘteafdeling, de Datacollectie Unit. Als informatie niet uit statistische gegevens of reeds aanwezige bestanden gehaald kan worden wordt deze afdeling ingezet voor verschillende vormen van kwantitatief en kwalitatief veldwerk: telefonisch, schriftelijk, face-to-face en online onderzoek.

Informatie over deze instantie

Website
http://www.os.amsterdam.nl/
Aantal datasets
21
URL
bekijk alle datasets