🚀 Deze website is te koop. Neem contact op voor meer informatie 🚀
610 datasets gevonden
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO) lasten

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  In het wetenschappelijk onderwijs over 5 jaar: De verdere uitsplitsing van de personeelslasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag.

  CSV XLS
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO) overheidsbijdragen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De verdere uitsplitsing van de rijksbijdragen en de overige overheidsbijdragen en -subsidies uit de staat van baten en lasten per bevoegd gezag in het wetenschappelijk onderwijs over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO) vaste activa

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Per bevoegd gezag in het wetenschappelijk onderwijs over 5 jaar: Het verloop van de vaste activa uit de balans, waaronder de aanschafwaarde, boekwaarde, investeringen, desinvesteringen en afschrijvingen.

  CSV XLS
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO) voorzieningen en langlopende schulden

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het verloop per bevoegd gezag in het wetenschappelijk onderwijs, waaronder dotaties, onttrekkingen en de vrijval en de verdere uitsplitsing van de voorzieningen uit de balans. Daarnaast ook het verloop per bevoegd gezag, waaronder de nieuw aangegane leningen en aflossingen en de verdere uitsplitsing van de langlopende schulden. Dit over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Wijken in Amersfoort

  Gemeente Amersfoort

  Alle wijken van Amersfoort. Een wijk kan uit een of meer buurten bestaan.

  ArcGIS
 • Wijknamen gemeente Enschede

  Gemeente Enschede

  De wijknamen van de gemeente Enschede met bijbehorende wijkcodes.

  CSV HTML JSON XML REST/CSV REST/JSON REST/XML
 • Woningwaardekaart Amsterdam 2010

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  Bron via O+S: alle adrespunten waar in 2010 woningen (appartementen en eengezinswoningen) zijn verkocht, met attribuutwaarden voor de verkoopprijs en het aantal m2 -> dit geeft een prijs per m2.

  Bewerking DRO: interpolatie van de m2-prijs van adrespunten naar een gridkaart.

  PDF PNG
 • Yahoo! GeoPlanet

  Yahoo!

  Yahoo! GeoPlanet helps bridge the gap between the real and virtual worlds by providing an open, permanent, and intelligent infrastructure for geo-referencing data on the Internet.

  In simple terms, the Service allows you to look up the unique identifier - called the Where on Earth ID, or WOEID - for almost any named place on the Earth.

  HTTP/XML/RSS REST/XML