142 datasets gevonden
 • Deelnemers per instelling en sector MBO

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het aantal mbo deelnemers per instelling en sector over de afgelopen 5 jaren. Het aantal deelnemers staat tevens weergegeven per schoolbestuur, gemeente en provincie.

  CSV XLS
 • Deelnemers per instelling en type MBO

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het aantal mbo deelnemers per provincie, bestuur, instelling, gemeente en type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding) over de afgelopen 5 jaren.

  CSV XLS
 • Doorstromers van HAVO-VWO naar hoger onderwijs

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het aantal leerlingen dat vanuit het voortgezet onderwijs (havo en vwo uitgesplitst naar profiel) doorstroomt naar het hoger onderwijs (uitgesplitst naar brin nummer, croho-onderdeel en type ho (hbo, wo).

  CSV XLS
 • Doorstromers van HAVO-VWO naar MBO

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het aantal leerlingen dat vanuit het voortgezet onderwijs (havo en vwo uitgesplitst naar profiel) doorstroomt naar een mbo-opleiding. Per mbo-opleiding staat weergegeven: bijhorend brin nummer, kenniscentrum, sector, crebo-nummer en -naam.

  CSV XLS
 • Doorstromers van VMBO naar MBO

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het aantal leerlingen dat vanuit het vmbo (uitgesplitst naar leerweg, sector, afdeling) doorstroomt naar een opleiding in het mbo. Per mbo-opleiding wordt weergegeven: bijhorend brin nummer, kenniscentrum, sector en kwalificatie.

  CSV XLS
 • EVC-register Kenniscentrum EVC (Erkenning Verworven Competenties)

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  In het EVC-register zijn alle geregistreerde EVC-aanbieders met hun erkende EVC-standaarden opgenomen en terug te vinden. Informatie over kwalificaties, beroepen of aanbieders. Ook de contactgegevens staan vermeld. Ook kan gezocht worden op historische gegevens. Alle erkende EVC-procedures vanaf 2010 zijn opgenomen (ook als ze nu niet meer erkend zijn). Gegevens over erkenningen van voor 2010 zijn niet voorhanden.

  DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs OCW) is verantwoordelijk voor de afgifte van EVC-verklaringen en het beheer van het EVC-register.

  XML
 • Examenkandidaten en geslaagden voortgezet onderwijs

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Per schooljaar het aantal examenkandidaten en geslaagden per schoolvestiging naar onderwijstype, inspectiecode en opleiding. Ook staan per geslacht en schooljaar de slaagpercentages weergegeven.

  CSV XLS