142 datasets gevonden
 • Adressen pabo instellingen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De adresgegevens van alle pabo instellingen (pedagogische academie basisonderwijs) in Nederland. Een pabo is een hbo opleidingsinstituut voor onderwijzend personeel in het basisonderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

  CSV XLS
 • Adressen vestigingen voortgezet onderwijs

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

  CSV XLS
 • Alle vestigingen basisonderwijs

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

  CSV XLS
 • Alle vestigingen speciaal (basis)onderwijs

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

  CSV XLS
 • Baten en lasten HBO segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector hoger beroepsonderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Baten en lasten MBO segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Baten en lasten primair onderwijs segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector primair onderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Baten en lasten voortgezet onderwijs segmentatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Voor de onderwijssector voortgezet onderwijs: Een verdere uitsplitsing van de posten van de staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag over 5 jaar.

  CSV XLS
 • Bevoegde gezagen basisonderwijs

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het basisonderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings-, en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

  CSV XLS
 • Bevoegde gezagen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

  CSV XLS
 • Bevoegde gezagen speciaal (basis)onderwijs

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

  CSV XLS
 • Crebo beroepsopleidingen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Een overzicht van de beroepsopleidingen erkend door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De opleidingen staan gesorteerd naar opleidingssoort, kwalificatie, niveau en kenniscentrum. Tevens staat vermeld: wettelijke beroepsvereisten, leerweg, studiebelastinguren, bekostigbaar en prijsfactor.

  CSV XLS
 • Crebo beroepsopleidingen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Een overzicht van de beroepsopleidingen erkend door het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De opleidingen staan gesorteerd naar opleidingssoort, kwalificatie, niveau en kenniscentrum. Tevens staat vermeld: wettelijke beroepsvereisten, leerweg, studiebelastinguren, bekostigbaar en prijsfactor.

  CSV XLS