Regelhulp.nl als service

Publieke en private organisaties kunnen de inhoud en functionaliteiten van Regelhulp gebruiken binnen hun eigen website. Het gaat om organisaties die werken binnen de domeinen Sociale Zekerheid, Zorg, Werk & inkomen en/of Opgroeien & opvoeden.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0544
Category
License
API format
SOAP/XML
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
Regelhulp.nl

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.

Data Tool recommendations