Primair onderwijs kengetallen

De door DUO berekende kengetallen op basis van de gegevens uit de balans en staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag in het primair onderwijs over 5 jaar.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0182
Category
License
File format
CSV XLS
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
Dienst Uitvoering Onderwijs

Dataset location

Region
Nederland

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.