Leerlingen speciaal (basis)onderwijs met een niet-Nederlandse achtergrond naar geboorteland

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in 2009 met een niet-Nederlandse culturele achtergrond naar land van herkomst (geboorteland). Dit per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag). Deze gegevens worden niet meer verzameld en zijn niet meer beschikbaar met ingang van 2010.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0164
Category
License
File format
CSV XLS
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
Dienst Uitvoering Onderwijs

Dataset location

Region
Nederland

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.