Kolken en drinkpoelen provincie Groningen

Bevat kolken en drinkpoelen die zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken in het verleden. Een dijk is een waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. Bedoeld om land erachter te beschermen van overstroming. Als gevolg van dijkdoorbraken zijn in het verleden een aantal kolken ontstaan, waarvan een aantal in het landschap bewaard zijn gebleven. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkloodsjes. Deze hoofdzakelijk oude slaperdijken zijn karakteristiek voor de Eemsdelta, het Oldambt en het Waddenkustgebied. De oude dijken kunnen worden aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door egalisatie en het scheuren van grasland. Ook het opvullen en dichtschuiven van de kolken en drinkdobben, en het afbreken van coupures en schotbalkloodsjes is een verlies van de karakteristieke waarde. Om dit te voorkomen zijn in de Provinciale Omgevingsverordening 2009 (artikel 4.42) regels opgesteld voor de bescherming van de oude dijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen.

Dataset specification

ODN-ID
ODN0622
Category
License
File format
ArcGIS
Content
URL
Visit dataset page

Dataset contact

Author
Gemeente Groningen

Dataset location

Region
Groningen

Change dataset

Is there a mistake in this dataset, or do you have additional information? You can change this dataset here. Your changes will be visible after approval.