98 datasets gevonden
 • FilmTotaal API

  FilmTotaal

  FilmTotaal biedt ontwikkelaars gratis toegang tot haar films op Televisie database via een API. Hiermee kan het totale aanbod van televisiefilms voor vandaag en morgen verkregen worden. De data bestaat o.a. uit Filmtitel, Jaar, Regisseur, Genres(s), Tagline, Filmduur

  IMDB rating

  REST/XML
 • Fries Museum – collectie mode en textiel

  Fries Museum

  De collectie Mode en Textiel van het Fries Museum bestaat uit ruim 17.000 objecten. De textielverzameling is van nationale betekenis en omvat enkele unieke stukken uit de zeventiende eeuw. Kern van de collectie vormt het Fries vrouwenkostuum van 1750 tot 1950. Uniek element in de verzameling is de achttiende-eeuwse Hindelooper vrouwendracht met een gewaad van sits. Sits is handbeschilderde katoen uit India, meegebracht door de V.O.C. Belangrijke objecten in de hedendaagse textielcollectie zijn de vilten van de internationaal succesvolle ontwerpster Claudy Jongstra. Van circa 2.100 objecten zijn afbeeldingen beschikbaar.

  XML
 • Functiekaart Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  Op de Functiekaart staan alle niet-woonfuncties in Amsterdam. Door intensief veldonderzoek wordt bij elk pand gekeken welke functies daarin aanwezig zijn: kantoren en bedrijven, detailhandel en horeca, maatschappelijke en vrijetijdsfuncties, parkeren en openbaar vervoer.

  ArcGIS
 • Gegevens over ontwikkelingssamenwerking van de Rijksoverheid

  Rijksoverheid

  De Rijksoverheid publiceert ieder kwartaal actuele gegevens over ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten. Deze gegevens zijn beschikbaar in de open data-opmaak van het International Aid Transparency Initiative (IATI).

  REST/JSON REST/XML
 • Gegevens van vissersvaartuigen

  Port Ability

  Port Ability biedt de gegevens uit de Gids van Vissersvaartuigen aan via een handige API waarmee de gegevens makkelijk kunnen worden uitgevraagd en automatisch verwerkt. Het is niet meer nodig zelf de Gids van Vissersvaartuigen bij te houden, want via onze API zijn altijd de laatste gegevens van een schip op te vragen. Ook kan van een specifiek schip de historie worden bekeken en is het mogelijk alle huidige schepen op te vragen.

  REST/JSON
 • Geregistreerd maritiem frequentiegebruik

  Agentschap Telecom

  De database bevat maritieme roepletters en onder meer de daarbij behorende scheepnamen, MMSI- en IMO nummers. Met deze roepletters maken schepen (zeevaart, binnenvaart en pleziervaart) zich (automatisch) via de marifoon kenbaar aan sluis-, brugwachters en havenmeesters. De database met ruim 61.000 registraties wordt dagelijks ge-update.

 • Groene daken Amsterdam

  Gemeente Amsterdam dienst Ruimtelijke Ordening

  De Gemeente Amsterdam en verschillende stadsdelen willen het aanleggen van groene daken graag stimuleren. Deze kaart geeft een overzicht van de aanwezige groene daken in Amsterdam, maar is nog niet compleet.

  ArcGIS
 • Het Geluid van Nederland

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Op Het Geluid van Nederland is een constant groeiende set van (momenteel) ruim 2.000 geluiden en bijbehorende metadata beschikbaar (inclusief geolocatie). In het project worden de Eigen Opnames uit het unieke historische geluidenarchief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid als uitgangspunt genomen. Deze collectie geeft inzicht in het veranderende geluidsbeeld van Nederland. Deze collectie bestaat uit zo’n 10.000 geluidsopnames uit de jaren ’50 tot de jaren ’90: van het vogelhuis in Artis en het originele stoomcarrousel van de Efteling tot het geluid van de landing van een Cessna Citation in 1977. Uit de collectie van Beeld en Geluid wordt in dit project een selectie van 2.000 geluiden beschikbaar gemaakt.

  HTTP/SoundCloud
 • Hinderwetvergunningen Gemeente Ede, 1891-1947

  Gemeente Ede

  De informatie over hinderwetvergunningen van de Gemeente Ede over de periode 1891 tot en met 1947 met gegevens over 641 aanvragen. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: Archiefnummer, Titel van archief, Archiefvormer Inventarisnummer, Jaar aanvraag, Plaats, Wijknummer Straatnaam object (bij aanvraag), Huisnummer (bij aanvraag) Kadastrale sectie Kadastrale perceelnummers, Aanvrager achternaam, Aanvrager voorletter, Aanvrager tussenvoegsel, Vergunningtype, Soort vastgoed

 • International Aid Transparency Initiative (IATI) activities

  Ministerie van Buitenlandse Zaken

  De door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde 'Official Development Aid' (ODA) activiteiten. Het gaat om de activiteiten die sinds 1-1-2011 in uitvoering waren of in uitvoering genomen zijn. De gegevens worden 1 maal per kwartaal ververst. De gegevens worden gepubliceerd in het IATI (International Aid Transparency Initiative) formaat. Een uitgebreide uitleg over de vorm en inhoud van de IATI datasets is te vinden op http://iatistandard.org/.

  XML
 • Inventaris van de verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  Nationaal Archief

  De archiefinventaris 4.VEL is de toegang op het archief van de Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe, 16e-19e eeuw.

  Inhoudelijk is 4.VEL een mash-up avant la lettre van allerlei kaarten van verschillende archiefvormers.

  De archiefinventaris beslaat ruim 3000 inventarisnummers. Een inventarisnummer is het laagste niveau in een toegang en uiteindelijk het niveau dat de gebruiker kan aanvragen. Stukken worden op het niveau van het inventarisnummer aangevraagd en uitgeleverd.

  PDF XML HTTP/XML/OAIPMH REST/XML/EAD
 • Jaarraportage Bedrijfsvoering Rijk 2011

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  In 2012 verschijnt voor de tweede keer een Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over het afgelopen jaar, ditmaal over 2011. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt de Tweede Kamer met de jaarrapportage een samenhangend beeld van de bedrijfsvoering van het Rijk.

  PDF