Open Data Nederland

Wij vinden het geweldig dat er zoveel open data van Nederland beschikbaar is. Vaak staat deze open data op de website van de uitgevende instantie vermeld. Helaas zijn deze websites lang niet bij iedereen bekend. OpenDataNederland.org lost dit op door de beschrijvingen van alle Nederlandse open datasets in één catalogus te bundelen en doorzoekbaar te maken. Daarnaast hebben we een Checklist voor aanbieders gemaakt zodat deze nog beter hun data kunnen aanbieden.

598 Open Datasets

Momenteel bevat de database van OpenDataNederland.org 598 Nederlandse open datasets en groeit nog steeds! Ken je een open dataset die nog niet in onze database staat? Geef deze dan door via het dataset/data tool toevoeg formulier. Wil je op de hoogte blijven van de laatst toegevoegde datasets? Volg ons dan via Facebook of Twitter.

36 Open Data Tools

Vaak is een dataset interessant, maar soms is niet meteen duidelijk hoe deze dataset praktisch gebruikt kan worden. Er zijn diverse data tools die data kunnen bewerken of visualiseren. Via de Open Data Tools sectie van OpenDataNederland.org kun je deze tools vinden. Per tool worden suggesties gedaan welke datasets met deze tool bewerkt of gevisualiseerd kunnen worden.

598 datasets gevonden
 • Kwaliteitgegevens geleverde zorg

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Hier kunt u kwaliteitsgegevens over de geleverde zorg vinden uit de sectoren: 1) Geestelijke gezondheidszorg, 2) Gehandicaptenzorg, 3) Kraamzorg, 4) Verpleging, verzorging en thuiszorg, 5) Ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s), 6) Fysiotherapie.

  CSV
 • Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) stoffenlijst

  Kenniscentrum Infomil

  De stoffenlijst van de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) digitaal is een database met ongeveer 250 stoffen. Van elk van deze stoffen zijn vier typen openbare gegevens opgenomen: CAS-nummer, NeR klasse, grensmassastroom en emissie-eis.

  PDF XML
 • Fietsparkeerdata (KML)

  Veiligstallen.nl

  KML van (alle) bewaakte fietsenstallingen en fietskluizen in Nederland. Van fietsenstallingen die zijn gekoppeld aan het achterliggende Fietsparkeer Management Systeem wordt de actuele bezetting weergegeven (zie bijvoorbeeld gemeente Helmond). De data worden iedere vijf minuten ververst.

  KML
 • Fietsparkeerdata (XML)

  Veiligstallen.nl

  XML van (alle) bewaakte fietsenstallingen en fietskluizen in Nederland. Van fietsenstallingen die zijn gekoppeld aan het achterliggende Fietsparkeer Management Systeem wordt de actuele bezetting weergegeven (zie bijvoorbeeld gemeente Helmond). De data worden iedere vijf minuten ververst.

  REST/XML
 • Postcode en adres informatie

  Postcodedata

  Alle postcode, adres, postbus en locatie gegevens van Nederland, snel doorzoekbaar om een adres bij een postcode te vinden of te downloaden voor analyse/integratie. Bronnen: Postcodedata, Kadaster(Bag), PDOK, CBS

  CSV REST/JSON REST/XML
 • Parkeergebieden en parkertarieven van Nederlandse gemeenten

  Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

  De parkeerdata omvatten de statische parkeergegevens van gemeenten met betaalde parkeervoorzieningen. Het gaat om parkeerplaatsen op straat, parkeergarages, P+R-terreinen en parkeerterreinen met een slagboom. De dataset bevat ook de gegevens van commerciële parkeergarages. De dataset laat onder andere de gebieden en parkeergarages zien waar bezoekers moeten betalen voor parkeren en wat per periode het tarief is.

 • Hinderwetvergunningen Gemeente Ede, 1891-1947

  Gemeente Ede

  De informatie over hinderwetvergunningen van de Gemeente Ede over de periode 1891 tot en met 1947 met gegevens over 641 aanvragen. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: Archiefnummer, Titel van archief, Archiefvormer Inventarisnummer, Jaar aanvraag, Plaats, Wijknummer Straatnaam object (bij aanvraag), Huisnummer (bij aanvraag) Kadastrale sectie Kadastrale perceelnummers, Aanvrager achternaam, Aanvrager voorletter, Aanvrager tussenvoegsel, Vergunningtype, Soort vastgoed

 • Bevolking Gemeente Ede 1647-1913

  Gemeente Ede

  Deze dataset bestaat uit gegevens van de gereconstrueerde persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1913 en bevat informatie over bijna 96.000 inwoners van de Gemeente Ede. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: achternaam, voornaam, tussenvoegsel en geboortedatum.

  CSV
 • Subsidiebedragen naar regeling en begunstigde 2010

  Altijd al eens willen weten wie er allemaal subsidie krijgen en hoeveel? Het resultaat van verschillende WOB-verzoeken in een overzicht van de toegekende subsidies, per ontvanger en per subsidieregeling.

  CSV XLS
 • Bouwvergunningen Gemeente Ede, 1903-1942

  Gemeente Ede

  Deze dataset bevat informatie over bouwaanvragen van de Gemeente Ede over de periode 1903 tot en met 1942. Het zijn gegevens over 10.963 bouwaanvragen met bijbehorende informatie zoals straatnamen, huisnummers, kadastrale gegevens etc.

  CSV
 • Energieverbruik kleine aansluitingen Liander

  Liander

  Het energieverbruik van kleine aansluitingen op het energienet van zowel gas (tot en met een capaciteit van 40 Nm3/uur) als elektriciteit (tot en met een capaciteit van 3x80 ampère)

  data op postcode-6 niveau, onder anderen het standaard jaarverbruik, wordt er ook lokaal energie opgewekt, betreft het een woning of anderszins, is het gas of elektriciteit

  CSV
 • Zwemwater locatie data

  Interprovinciaal Overleg

  Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken. Zwemwaterlocaties bevatten een of meerdere zwemplekken. Zwemplekken zijn aangewezen en onderzocht door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen of Rijkswaterstaat.

  HTTP/XML/GML
 • CitySDK

  Waag Society

  De CitySDK API vormt het startpunt voor het uitwisselbaar maken van datasets tussen Europese steden (op dit moment Manchester, Rome, Lamia, Amsterdam, Helsinki, Barcelona, Lisabon en Istanbul). Overheden spannen zich sinds enige jaren in om verzamelde informatie en data beschikbaar te maken voor bredere toepassing. Van stadsdeel tot rijksoverheid en de Europese Unie: elk produceert een enorme diversiteit aan data en al deze instanties verzamelen data met hun eigen doelen en middelen, van hun eigen specifiek haarvat van de samenleving.

  Het resultaat is dat in heel Europa op duizenden gemeentelijke websites grote lijsten met beschikbare datasets verschijnen. Een enorme stap, vooral ook uit democratisch en ambtelijk perspectief. Maar voor wie aan de slag wil met deze datasets stapelen de problemen zich op. Verschillende bestandsformaten, verversingstermijnen (eens per week of eens per 3 jaar?), data-eigenaren die hun dataset zonder aankondiging verplaatsen (naar een ‘betere’ website) en iedereen meet en registreert weer op zijn geheel eigen manier.

  De CitySDK Api legt verbanden tussen datasets, maakt ze interoperabel en maakt het voor overheden mogelijk realtime data gestandaardiseerd te ontsluiten. Dat maakt de data aantrekkelijker voor ontwikkelaars, waardoor meer en nieuwe applicaties beschikbaar komen.

  In CitySDK zijn de volgende datasets beschikbaar:

  - Administrative Borders: Landen, provincies, gemeenten, wijken, buurten.

  - Arts Holland: Cultural events.

  - BAG (Basis Administratie Gemeenten): Panden.

  - BAG: Woonboten

  - BAG: Verblijfsruimten: zelfstandige eenheden in panden, appartementen, woningen, winkels, bedrijven.

  - BAG: Semi-permanente Woonwagen Locaties.

  - Bomen in Nijmegen

  - Buienradar: kans op regen, op wijkniveau.

  - CBS: statistische data per administratrieve regio.

  - DIVV: Real-time doorstroomsnelheden op hoofdwegen in Amsterdam.

  - DIVV: Gemeentelijke Parkeer Garagesin Amsterdam

  - DIVV: Parkeergebieden, data en tarieven

  - GTFS Openbaar Vervoer data: voor Nederland en Helsinki, Manchester, Istanbul, Tampere

  - Hectometerpaaltjes (Snelwegen (A) en provinciale wegen(N)).

  - DIVV: Taxi standplaatsen

  - NS stations en actuele vertrektijden.

  - Open Street Map: Base Geograpy Layer.

  - Postcodes NL

  - Postcodes NL, 4 digit.

  - Postcodes NL, 5-digit

  - Service requests city uit Helsinki (Open 311)

  - Statistieken van Dienst Onderzoek en Statistiek, Amsterdam

  - RWS: water niveau boven NAP Nederland

  - RWS: water temperatuur Nederland

  - Wegopbrekingen in Nederland (Cora)

 • Aantal HBO inschrijvingen

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  Het aantal inschrijvingen in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase.

  CSV XLS
 • Onderwijs besturen financieel maart 2013

  Ministerie van OCW

  In dit bestand vindt u de namen van de besturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs die op 5 maart 2013 onder aangepast financieel toezicht staan. Ook treft u de namen aan van besturen in de BVE sector die 1 april 2013 onder aangepast financieel toezicht staan.

  ODS XLS